Što je „Izazov“ bez izazova???

Odabir zadatka na koji ne možeš utjecati, uz uvjet da te isti stavlja u „Izvan komfornu“ zonu maketarskog rada, uključivo manjak PE setova i dodatne resinske opreme, uistinu je pravi „Izazov“.

Ohrabreni projektom „AK-ademy Summer challenge“ u kojemu smo iskusili uvjete „Izazova“ odlučili smo ovoga puta, začiniti ovaj jesenski projekt otvaranjem dodatne natjecateljske „SUPER MASTER“ kategorije u nadolazećem AK-ademy Autumn challenge Scale model cup.

Nakon vijećanja grupe članova oko mogućih zadataka za „SUPER MASTER“ kategoriju,

te naravno kako i na koji način dodatno „zapaprit“ istu, pala je odluka na sljedeće parametre;

Detaljan pregled odabranih zadataka možete pronaći u AK publikaciji „THE LEBANESE CIVIL WAR“ autora, Bassel Abi-Chahine & Zachary Sex, koji su vrlo kvalitetno i uz nebrojene kolor profile dočarali raznolikost vojne tehnike korištene u navedenome sukobu.

A kako izgledaju naša četiri zadatka, možete vidjeti u nastavku ove objave…..

  • T-34 T ARV / PLO

  • T-55 TIRAN / SLA

  • T-55 APC / SLA

  • T-34 T ARV / AL – MOURABITOUN

No da bi se u cijelosti ispunili uvjeti „Izazova“, pri odabiru zadatka, organizirana je mala lutrija, gdje su prijavljeni Kova (Filip Kovačec) i Stips (Tomislav Stipanović) morali nasumično izvući svoj zadatak.

A kako su prošli…..ocijenite sami.

Bez obzira na sve, odnosno uspješnost provedbe zadatka ili ne, dobro smo se zabavili, što je najbitniji preduvjet svih zajedničkih druženja.

Do skorašnjih objava WIP „SUPER MASTER“ radova uz poziv i ostalima da se pridruže ovome izazovu uz uvjet da si sami odaberu jedan od četiri ponuđena zadatka, pozdravljaju Vas (malo zbunjeni) Kova & Stips, te svi ostali članovi HUVM & IPMS Croatia.

 

What is a “Challenge” without a challenge???

Choosing a task that you cannot influence, with the condition that it puts you in the “Outside the comfort” zone of model work, including the lack of PE sets and additional resin equipment for the same, is truly a real “Challenge”.

Encouraged by the “AK-ademy Summer challenge” project in which we experienced the “Challenge” conditions, we decided this time to spice up this autumn project by opening an additional competitive “SUPER MASTER” category in the upcoming AK-ademy Autumn challenge Scale model cup.

After the deliberation of the group of members about the possible tasks for the “SUPER MASTER” category,

and of course how and in what way to additionally “pepper” it, the decision was made on the following parameters;

You can find a detailed overview of the selected tasks in the AK publication “THE LEBANESE CIVIL WAR” by the authors Bassel Abi-Chahine & Zachary Sex, who very well and with countless color profiles portrayed the variety of military equipment used in the aforementioned conflict.

And what our four tasks look like, you can see below this post….

  • T-34 T ARV / PLO

  • T-55 TIRAN / SLA

  • T-55 APC / SLA

  • T-34 T ARV / AL – MOURABITOUN

However, in order to fully meet the requirements of the “Challenge”, when choosing a task, a small lottery was organized, where the applicants Kova (Filip Kovačec) and Stips (Tomislav Stipanović) had to randomly draw their task.

And how they fared….judge for yourself.

Regardless of everything, i.e. the successful implementation of the task or not, we had a good time, which is the most important prerequisite for all social gatherings.

Until the WIP “SUPER MASTER” works are published in the near future, with an invitation to others to join this challenge on the condition that they choose one of the four offered tasks, (slightly confused) Kova & Stips and all other members of HUVM & IPMS Croatia greet you.