Detaljnom razradom projekta SIG „From Middle East to Afganistan“, koji će s vremenom postati dijelom maketarske izložbe na zadanu temu, polaznici istoga zaključili su kako je potrebno pokrenuti radionice u sklopu kojih će se izrađivati tipske podloge terena za postavu gotovih maketarskih uradaka.

Upravo stoga, članovi HUVM-a, u suradnji sa HZTK i IPMS Croatia, tijekom 04. i 05. ožujka 2022. godine u sklopu svojih klupskih prostorija organizirali su prvi ciklus „Praktičnih radionica“ u kojima su se izrađivali okviri i baze podloga budućih terena.

Priprema za provedbu „Praktičnih radionica“ započela je dan ranije uređenjem prostora i radnih jedinica te dobavom i postavom potrebnih materijala, alata i prateće opreme.

Okupljanjem polaznika radionica, podjelom istih u radne timove te obveznim pregledavanjem opreme i slaganjem alata započeli smo sa provedbom radnih zadaća radionica.

Nakon kraćega zagrijavanja i upoznavanja sa novim alatima,

te isprobavanja materijala i opreme za prvi tip okvira,

krenuli smo sa izvedbom nekoliko različitih prototipova nadogradnje.

Nakon više pokušaja rezanja, ponovnih mjerenja,

te naravno brojnih kontrola,

krajem večeri definirali smo prvi prototip koji smo tokom sutrašnjega dana izradili u više primjeraka i to u sljedećih nekoliko koraka…..

 

Do sljedećih radionica sa nekom novom temom, pozdravljaju Vas članovi

HUVM & IPMS Croatia.