Naziv rada: T-34/85 HV

Kategorija: Vozila

Mjerilo: 1/35

Ovo je maketa tenka T-34/85  Zavod 183 rani, ruskog proizvođača Zvezda u mjerilu 1/35.

Maketa nema puno dijelova, a sama po sebi je proizvod baš poput pravog tenka, dakle lišena finoće izrade.

No, da bi maketu napravio i kreirao što realnijom u ovom slučaju odlučio sam se na neke dodatke od proteklih nekoliko izrada maketa od T-55. Od dodataka tu sam nabavio spyder weels….

jer kotači koji se dobiju uz maketu su tanjurasti, te ne odgovaraju onima koje možemo, tj mogli smo naći na vozilima korištenim u Domovinskom ratu. Zatim resinske kotače za T-55. Metalne gusjenice, Friulmodelsa, Nešto PE djelova – mrežica  za koje sam kasnje ustanovio, da ne odgovaraju za navedenu maketu. Maskice za bojanje kotača i metalnu cijev od RB modelsa.

Samo sklapanje plastičnih djelova je prošlo relativno brzo, uz minimalno korištenje kita.

Prilikom ugradnje cijevi naišao sam na manji problem oko usadnika koji je nešto tanji nego originalni otvor plastične cijevi. Nakon lijepljenja i namještanja višak otvora sam pokitao.

Nakon toga izrezao sam mrežice na poklopcu motora, te sam ustanovio da one koje imam na zalihi ne odgovaraju ovoj maketi pa sam se odlučio za malo radikalniji pristup, a to je da sam sa stražnje strane poklopca palstiku dodatno stanjio i zalijepio na nju plastičnu mrežicu koja se dobije uz Tamiyin T-55. Inače jedina mrežica koja ovdje odgovara bila bi ona od Abera.

Nakon ovih radova slijedi izrada detalja na kupoli.