Nakon zajedničkog druženja članova kluba i IPMS-a Croatia, a na kojemu smo dogovorili zajedničku suradnju u sklopu najavljenih tema za GB-ove, članovi HUVM-a krenuli su u akciju. Prvi dogovoreni zajednički rad ide na temu GB Sirija. Kako je trenutni sukob vrlo...