Drugi radni ciklus „Praktičnih radionica“ koji se provodi u organizaciji IPMS Croatia, HUVM, HZTK i AK Interactive, uspješno je odrađen od 25. – 26. ožujka 2022. godine, u sklopu kojih je nastavljen rad na izradi okvira podloga i terena diorama.

Detaljna dorada više tipova ponuđenih podloga, uspješno je rezultirala konačnim prijedlogom rješenja okvira, koji će se primjenjivati kao glavni nositelj maketarskih priča u vidu prikazivanja gotovih diorama, vinjeta kao i samostalnih maketarskih uradaka zadane SIG teme.

Uz navedenu aktivnost izrade okvira, dio vremena polaznici radionica posvetili su uvodnom izlaganju pripreme podloga za izradu diorama i vinjeta na temu „Ruševina“ koju je pripremio i prezentirao g. Kristian Matas.

Završni dio „Praktičnih radionica“ u sklopu kojega se vrši prezentacija slobodne teme, ovoga puta bila je rezervirana za nastup i prezentaciju škole bojanja figura „War game hobby“ pod vodstvom g. Filipa Kovačeca, koji uskoro sa grupom članova HUVM-a pokreće novu klupsku sekciju 40K.

S obzirom na najavu tema koje se planiraju raditi u sklopu spomenute sekcije, nadamo se skorašnjem većem broju novih i nadasve vrlo interesantnih radova.