Nastavno na izvršenu pripremu radionice „Warhammer terrain“ koju su članovi udruge pripremili još tijekom maketarske radionice u sklopu 6. Otvorenih dana tehničke kulture, u terminu od 09. – 21.10.2017. godine u maketarsku školu na zadanu temu uključilo se je 18-ero djece što nas je vrlo ugodno iznenadilo.

Nakon dvodnevnih upoznavanja polaznika sa osnovama maketarstva te osnovama izrade terena na zadanu temu, te nakon dobave potrebnih materijala i alata a pri čemu se posebno zahvaljujemo našem stalnom sponzoru; „Nature in scale“ koji su i ovoga puta doprinijeli uspješnoj izvedbi ove radionice doniranjem svojih materijala, zadana radionca mogla je započeti sa radom.

Spretnim rukama ali nadasve „pogođenom zadanom temom“ već u prvome tjednu radionica imali smo gotovih nekoliko „lakših“ izvedbenih oblika…

koji su u cijelosti raspalili maštu polaznika i tražili daljnji angažman voditelja i izvedbu novih podloga većih površina.

Završnom vježbom te prezentacijom izvedenih radova u subotu 21.10.2017. godine završio je II. ciklus maketarskih radionica na temu „Warhammer 40 k“ kojom smo uspješno pridobili nekoliko novih juniorskih članova a na koje smo vrlo ponosni.

Osim juniora na ovoj radionici sudjelovalo je i nekoliko seniorskih članova kluba koji su prvi puta sudjelovali u zajedničkoj izradi na jednome radu, a kako im je to uspjelo možete vidjeti u prilogu…