Ponukani jučerašnjim predavanjem na temu „Skoro tenk“ koju su naši članovi vrhunski pripremili i odradili, ali i donesene odluke na sastanku IPMS-a Croatia od 31.03.2017., odlučili smo se za pokretanje drugoga klupskoga GB-a na spomenutu temu.

Dobivenim materijalima na predavanju uključivo nekoliko stotina fotografija, zatim časopisa i knjiga te naravno što se tiče novijeg oklopa i desetke video uradaka, grupa članova a sukladno klupskim pravilima za GB-ove krenula je u akciju. I ovoga puta u ovoj temi ograđujemo se od bilo kakvih simpatiziranja ili propagiranja pojedinih režima, već isključivo pristupamo prema istome sa tehničkih i maketarskih stajališta.

Pravila za ovaj GB su sljedeća;

  1. GB započinje kada temu istoga usuglase tri (3) ili više članova kluba / sudionika GB-a.
  2. U temi mogu isključivo sudjelovati radovi / makete vezane uz najavljenu temu.
  3. Sva maketarski dostupna mjerila mogu sudjelovati u istome GB-u.
  4. Ukoliko tema rada na bilo koji način vrijeđa vjersku, rasnu, spolnu ili bilo koju drugu pripadnost isti se trenutno isključuje iz daljnjeg sudjelovanja u GB-u.
  5. Završetak rada GB-a prema dogovoru sudionika.

Sukladno pravilima i dogovoru među članovima najavljujemo sljedeće;

TEMA: GB Skoro tenk

SUDIONICI: Tasma, Niko, Stips / za sada

MJERILO: 1/72

KATEGORIJE: Samostalna vozila, Diorame

ROK TRAJANJA GB-a: do „Otvorenih dana HUVM-a“ (polovica mjeseca prosinca 2017.)

Ovim putem zahvaljujemo se

  • Nature in scale modeler studio

koji je za potrebe ovoga GB-a osigurao dio maketarskog pribora i maketa.

A kako za sada radovi napreduju možete vidjeti ovdje……

GB Skoro tenk by Niko – 1/72…

GB Skoro tenk by Tasma – 1/72…

GB Skoro tenk by Stips – 1/72…

Uskoro više o radovima u galeriji radova.