U sklopu Nacionalne i sveučilišne knjižnice, od 13. – 15. listopada 2022. godine, u organizaciji Hrvatske zajednice inovatora, održano je dvadeseto, jubilarno izdanje Međunarodne izložbe inovacija ARCA 2022.

Ovogodišnja manifestacija, uspješno je okupila iznimno veliki broj sudionika i izlagača iz Hrvatske i inozemstva, sa više od 200 inovacija iz različitih područja tehničkih djelatnosti kao i svakodnevnih ljudskih potreba iz različitih područja rada, među kojima je nastupila i Hrvatska zajednica tehničke kulture.

Uz prezentaciju ABC časopisa, brojnih tehničkih knjiga i pratećih publikacija, posebni naglasak dat je na tehničke radionice iz STEAM područja i to „Skockanim radionicama“ te „Međunarodnoj maketarskoj akademiji“.

U sklopu prezentacije sadržaja navedenih radionica, pripremljena je posebna izložba više desetaka najnovijih radova koji su privukli iznimnu pozornost gostiju i posjetitelja ovoga događanja.

Hrvatska udruga vojnih minijaturista i IPMS Croatia, kao stalni partneri u vidu provedbe maketarskih radionica Međunarodne maketarske akademije, inače dijela programa Međunarodne suradnje HZTK, za ovogodišnji nastup na ARCI, pripremili su nekoliko vrlo atraktivnih maketarskih radionica iz „AK-ademy“ sadržajne platforme.

Osim spomenutih radionica, u sklopu ovoga događanja, izvršili smo prezentaciju skorašnjeg novog projekta „AK-ademy autumn challenge“ na temu SIG Middle East to Afghanistan, sa prezentacijom maketa, stručnih publikacija, te nezaobilaznim AK asortimanom kojega su nam osigurali AK Interactive i Carta Magica d.o.o., na čemu im se još jednom najljubaznije zahvaljujemo.

Uz poziv za uključivanje u projekt, te aktivno sudjelovanje u jesenskim maketarskim školama, završili smo uspješno sudjelovanje na još jednom u nizu vrlo jakom i nadasve atraktivnom događanju.

 

As part of the National and University Library, from October 13 to 15, 2022, organized by the Croatian Association of Innovators, the twentieth anniversary edition of the International Exhibition of Innovations ARCA 2022 was held.

This year’s manifestation successfully brought together an extremely large number of participants and exhibitors from Croatia and abroad, with more than 200 innovations from various fields of technical activities as well as everyday human needs from various fields of work, among which the Croatian Community of Technical Culture performed.

In addition to the presentation of the ABC magazine, numerous technical books and accompanying publications, special emphasis was placed on technical workshops from the STEAM area, namely “Skockane workshops” and the “International Scale model Academy”, as part of which a special exhibition of dozens of the latest works that attracted exceptional attention was prepared guests and visitors of this event.

The Croatian Association of Military Miniaturists and IPMS Croatia, as permanent partners in the implementation of Scale model workshops of the International Scale model Academy, otherwise part of the International Cooperation Program of HZTK, have prepared several very attractive workshops from the “AK-ademy” content platform for this year’s performance at ARCA.

In addition to the aforementioned workshops, as part of this event, we made a presentation of the recent new project “AK-ademy autumn challenge” on the topic of SIG Middle East to Afghanistan, with the presentation of several models, professional publications, and the inevitable AK assortment provided by AK Interactive and Carta Magica d.o.o., for which we would like to thank them once again.

With the invitation to participate in the project, and active participation in the autumn modeling schools, we successfully participated in another very strong and above all attractive event.