Nakon zajedničkog druženja članova kluba i IPMS-a Croatia, a na kojemu smo dogovorili zajedničku suradnju u sklopu najavljenih tema za GB-ove, članovi HUVM-a krenuli su u akciju.

Prvi dogovoreni zajednički rad ide na temu GB Sirija. Kako je trenutni sukob vrlo aktualan te je dostupnost informacija o istome momentalno dostupna do potrebnih podataka za početak ovoga GB-a nismo trebali posebno istraživati po muzejima, knjigama i nekim dostupnim fotografijama, već jednostavnim odlaskom na internet došli smo i više nego do potrebnih materijala.

Svaki ratni sukob pa tako i ovaj budi u nama teške trenutke prisjećanja na naš Domovinski rat koji je isto tako bio surov i težak, ali upravo stoga svi mi, a pogotovo naši članovi koji su ga proveli i kao aktivni sudionici i branitelji imaju osjećaja prema vojnicima i civilima kojima i ovim putem bez obzira na stranu u kojoj sudjeluju izražavamo posebno suosjećanje zbog stradanja u njihovoj zemlji. Isto tako ograđujemo se od bilo kakvih simpatiziranja ili propagiranja pojedinih režima u trenutnom sukobu, već isključivo pristupamo istome sa tehničkih i maketarskih stajališta.

Kako bi uopće započeo najavljeni GB, moraju se ispoštivati sljedeća pravila;

  1. GB započinje kada temu istoga usuglase tri (3) ili više članova kluba / sudionika GB-a.
  2. U temi mogu isključivo sudjelovati radovi / makete vezane uz najavljenu temu.
  3. Sva maketarski dostupna mjerila mogu sudjelovati u istome GB-u.
  4. Ukoliko tema rada na bilo koji način vrijeđa vjersku, rasnu, spolnu ili bilo koju drugu pripadnost isti se trenutno isključuje iz daljnjeg sudjelovanja u GB-u.
  5. Završetak rada GB-a prema dogovoru sudionika.

Sukladno pravilima i dogovoru među članovima najavljujemo sljedeće;

TEMA: GB Sirija

SUDIONICI: Tasma, Kova, Stips, Black, Niko / za sada

MJERILO: 1/72 & 1/35

KATEGORIJE: Samostalna vozila, Diorame

ROK TRAJANJA GB-a: Do „Otvorenih dana HUVM-a“ (polovica mjeseca prosinca 2017.)

Nakon usklađivanja pravila, mjerila, kategorija i naravno roka trajanja koji nas u konačnici uvijek nekako stigne, članovi GB-a započeli su sa marljivim prikupljanjem potrebnog materijala za izvođenje ovoga GB-a, i to;

1. Maketa i figura;

2. Plastičnih podloga, stirena, forexa, drvenih letvica, kartona, stiropora, stirodura i sl;

3. Potrebnog alata i pribora;

4. Raznih posipa i sl;

Ovim putem zahvaljujemo IPMS-u Croatia i ;

  • 4N-Modeles j.d.o.o.
  • Hemza električni uređaji j.d.o.o.
  • Nature in scale modeler studio

koji su za potrebe ovoga GB-a nakon zamolbe IPMS-a Croatia osigurali podršku i pomoć u nabavi maketa, dijela maketarskog alata i pribora, te neizbježnih maketarskih dodataka.

Još jednom veliko hvala svima.

A kako radovi napreduju moći čete vidjeti na našoj galeriji koja će uskoro ovih dana biti u funkciji. Do tada ovdje prenosimo djelić radne atmosfere….

GB Sirija by Stips – 1/72…

T 72 Revell

Ruševina…

GB Sirija by Kova – 1/72…

T72 AV1 Modelcolect

Ruševina…

GB Sirija by Black – 1/35…

T90 Zvezda

Uskoro i najava i ostalih radova.