Poštovani maketari i prijatelji CK !!!

Velika nam je čast i zadovoljstvo najaviti uključivanje „Muzeja policije“ i „Policijske akademije“ u ovogodišnji 17. Zagrebački maketarski kup CRNA KRALJICA 2022, koji su kao partneri projekta pripremili nekoliko vrlo interesantnih popratnih događanja na kojima smo im iznimno zahvalni.

Muzej policije, u sklopu maketarske izložbe „Hrvatska vojska i policija u mjerilu – od Domovinskog rata do danas“ postaviti će nekoliko originalnih izložaka i odora policijskih službenika i sudionika VRO u Domovinskome ratu.

Policijska akademija, pripremila je prezentacije spretnosti vožnje policijskih službenika motorima, te rukovanja vatrenim oružjem u organizaciji demo tima Policijske škole „Josip Jović“.

Veselimo se najavljenim prezentacijama te naravno očekujemo i Vaš dolazak na iste !!!

Dear modelers and CK friends !!!

It is our great honor and pleasure to announce the inclusion of the “Police Museum” and “Police Academy” in this year’s 17th Zagreb Model Cup BLACK QUEEN 2022, which as project partners have prepared several very interesting side events for which we are extremely grateful.

The Police Museum, as part of the model exhibition “Croatian army and police in scale – from the Homeland War to the present day”, will set up several original exhibits and uniforms of police officers and VRO participants in the Homeland War.

The Police Academy prepared presentations on the skills of police officers in driving motorcycles and handling firearms, organized by the demo team of the “Josip Jović” Police School.

 

We are looking forward to the announced presentations and of course we expect your arrival at them!!!