Trilogija filma „Mad Max“ natjerala me je na razmišljanje o budućnosti čovjeka na zemlji i uistinu mogućih stalnih i beskonačnih borbi i ratova. Nakon nekoliko desetaka radova na temu WW II i proučavanja povijesnih činjenica, ova tema SF-a i What if-a otvorila mi je vrata mašti koja mi još i danas ne da mira.

Ponukan scenama filma iz spomenute trilogije te ladicama prepunim ostataka od raznih maketa i maketarske opreme, pokrenuo sam izradu jednog „rđavog“ projekta.

Dakle vrijeme je nestašica goriva, nema električne energije, gradovi i države su u potpunom rasulu, bezakonje je uzelo maha.

Grupe pojedinaca stvaraju svoje zajednice i bore se za svoj opstanak. U nekom trenutku nastaju mali gradovi koji preživljavaju na svojim zalihama prikupljenog otpada koji ….. ostatak prepuštam Vašoj mašti na volju.

Rad je izrađen isključivo od raznih ostataka drugih maketa i raznih maketarskih dodataka, a sve zajedno ukomponirano na podlogu od stirena u koju sam prije bojanja i pigmentiranja urezao tragove betonskih ploča i raznih oštećenja.

Figura je iz seta Gladijatora 1/72 proizvođača Italeri. Dodatnim doradama i rezanjem dijelova iste te dodavanjem SF naoružanja dobio sam zamišljenog borca tog novoga doba.

Naziv Tetanus došao je u konačnoj fazi izrade kada sam si dao mašti na volju i igranju rast pigmentima koji dočaravaju prostor pun zaraze i opasnosti za čovjeka.