27.03.2020. – GB Middle east by HUVM

27.03.2020. – GB Middle east by HUVM

Vođeni novim naputkom uprave kluba uključivo poštivanje odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite i propisanih mjera, HUVM je nastavio svoj redoviti rad no ovoga puta preko ZOOM aplikacije. Nakon uspješno odrađena dva sastanka članovi kluba otvorili su raspravu o...
21.10.2017. – Warhammer terrain by HUVM

21.10.2017. – Warhammer terrain by HUVM

Nastavno na izvršenu pripremu radionice „Warhammer terrain“ koju su članovi udruge pripremili još tijekom maketarske radionice u sklopu 6. Otvorenih dana tehničke kulture, u terminu od 09. – 21.10.2017. godine u maketarsku školu na zadanu temu uključilo se je 18-ero...
30.06.2017. – Warhammer 40,000 by HUVM

30.06.2017. – Warhammer 40,000 by HUVM

Rukavica je podignuta!!! Sukladno izazovu od prošloga sastanka dio članstva prihvatio je izazov i odlučio se je okušati u novoj kategoriji i to “Warhammer 40,000”. Iako dio našega članstva i to; Nono, Veki i Kova već zadnjih par godina vrlo uspješno...