07.- 08.03.2015. – Gomodelling, Austrija

07.- 08.03.2015. – Gomodelling, Austrija

Po treći put u Austriji, Beču, Arsenalu. Prva ekipa otišla je već u petak kako bi postavila stolove sa našim radovima, pripremila radionicu, postavila promotivne materijale TZGZ-a i ostalo. Ostatak ekipe dolazi u subotu ranom zorom, donoseći makete za natjecateljski...

Povijest HUVM-a

Maketarski hobi spojio je dva osnivača udruge sa željom i voljom da okupe veći broj istomišljenika, u svrhu tehničke edukacije, proučavanja vojno-povijesnih tematika i usavršavanja maketarskih znanja i vještina, te je u tu svrhu u rujnu 2004. godine osnovana Hrvatska...