Slijedom sadržajnog zadatka projekta „Suza za grad“, članovi HUVM-a okupili su se i ovoga vikenda u provođenju druge faze najavljenih maketarskih radionica na spomenutu temu u sklopu koje su izrađivali makete vojnih vozila i opreme korištenih u obrani Vukovara i spašavanju ranjenika iz istoga.

Nastavno na vrlo uspješnu organizaciju postave izložbe „Hrvatska vojska i policija u mjerilu – od Domovinskog rata do danas“ diljem gradova i mjesta Republike Hrvatske, te nove najave iskazanoga interesa za postavom navedene izložbe nakon Grada Vukovara u brojnim gradovima diljem Dalmacije i Dalmatinskog zaleđa, članovi HUVM-a otvorili su novo područje istraživanja i započeli sa izradom radova na temu nove lokacije.

Isto tako, radionice projekta „Suza za grad“ iskoristili smo i za provedbu završne faze maketarskih radionica Međunarodne maketarske akademije, inače dijela programa „Međunarodne suradnje“ Hrvatske zajednice tehničke kulture, u sklopu koje smo Online putem stupili u kontakt sa kolegama iz PSMK Mađarska i započeli izvedbu zajedničkog međunarodnog maketarskog projekta na temu „Hungarian battlefield ’44-’45“.

Uz nove radove kao i završavanje prije započetih maketarskih uradaka, završni dio večeri, članovi kluba proveli su tradicionalno uz domaće specijalitete i delicije koje su postale nezaobilazni dio zajedničkih druženja.