Hrvatska udruga vojnih minijaturista, sukladno ponuđenome programu za XX. Ljetnu školu tehničkih vještina, dana 01. srpnja 2019. godine uspješno je održala i provela svoje maketarske radionice. Radionice na temu „Diorame i tereni“ te „Izrada zadane makete“ održane su u dva termina po dva puna sata, za 30 polaznika koji su u sklopu ponuđenog programa prošli, teorijski i praktični dio nastave.

Po završetku osnovnih upoznavanja alata, materijala i tehnika, sa svim polaznicima odrađene su vježbe izrade terena u mjerilu sa slobodnom temom, te maketarsku vježbu  „Izrada zadane makete“…

U sklopu provedbe maketarske vježbe, korisnici su se koristili najnovijim alatima i priborom koji su ih u cijelosti oduševili.

Po završetku radionica, polaznike smo ukratko upoznali sa djelatnostima HUVM-a, te smo ih pozvali na aktivno uključivanje u klub i klupske radionice.