Poštovani maketari i prijatelji CK !!!

Velika nam je čast i zadovoljstvo najaviti, dolazak i sudjelovanje na ovogodišnji 17. Zagrebački maketarski kup CRNA KRALJICA 2022.,  g. Davida Dameka / PLASMO, još jednoga u nizu svjetski poznatih maketara.

Nastavak niza dolazaka i sudjelovanja poznatih maketara u aktivnostima CRNE KRALJICE, potvrđuju ovo događanje kao jedino maketarsko natjecanje u Republici Hrvatskoj sa visoko priznatim međunarodnim statusom, na što smo iznimno ponosni.

https://ipmsuk.org/calendar/17-zagreb-scale-model-cup-crna-kraljica-2022/

Pripreme dolaska g. Davida Dameka, koje nam je privremeno zaustavila COVID situacija,  nastavljene su tijekom ove godine, gdje smo u sklopu V. PSMK kupa u Budimpešti, definirali zadnje detalje i dogovorili njegov nastup na ovogodišnjoj CRNOJ KRALJICI

U sklopu najavljene maketarske radionice, biti će omogućena međusobna komunikacija voditelja i sudionika iste, te mogućnost prezentacije vlastitih radova uz izmjenu međusobno stečenih znanja i maketarskih vještina.

https://www.instagram.com/p/ChB-MB6NsX-/

Isto tako, g. David Damek biti će jedan od posebnih sudaca, prijavljenih radova u SIG MASTER kategorije, čime se dodatno podiže ljestvica tražene kvalitete navedenih radova.

U očekivanju dolaska i nastupa našega prijatelja g. Davida Dameka, te naravno Vašeg dolaska i sudjelovanja u maketarskoj radionici primite puno srdačnih pozdrava !!!

 

Dear modelers and CK friends !!!

It is our great honor and pleasure to announce the arrival and participation of Mr. David Damek / PLASMO, another in a series of world-famous modelers , at this year’s 17th Zagreb scale model cup CRNA KRALJICA 2022.

The continuation of the series of arrivals and participation of famous modelers in the activities of the CRNA KRALJICA, confirm this event as the only scale model cup  competition in the Republic of Croatia with a highly recognized international status, of which we are extremely proud.

https://ipmsuk.org/calendar/17-zagreb-scale-model-cup-crna-kraljica-2022/

Preparations for David’s arrival, which were temporarily stopped by the COVID situation, continued during this year, where, as part of the 5th PSMK Cup in Budapest, we defined the last details and agreed on his performance at this year’s competition.

As part of the announced modeling workshop, communication between David and workshop participants will be enabled, as well as the possibility of presenting one’s own works while exchanging mutually acquired knowledge and model making skills.

https://www.instagram.com/p/ChB-MB6NsX-/

Likewise, Mr. David Damek will be one of the special judges of the submitted works in the SIG MASTER category, which further raises the level of the required quality of said works.

In anticipation of the arrival and performance of our friend Mr. David Damek, and of course your arrival and participation in the model workshop, please receive many warm greetings!!!