Velika nam je čast i zadovoljstvo najaviti pokretanje novog maketarskog projekta „AK-ademy project“ koji je nastao na inicijativu Hrvatske udruge vojnih minijaturista (HUVM) IPMS Croatia i Hrvatske zajednice tehničke kulture (HZTK), uz podršku Carta Magica d.o.o., te pokroviteljstvo AK Interactive iz Kraljevine Španjolske.

Novi međunarodno priznati projekt, svoje prvo izdanje održati će u sklopu klupskih prostorija HUVM, na adresi Isce 15, 10000 Zagreb, u vremenu od 27. – 29. svibnja 2022. godine.

Projektni sadržaj akademije, voditi će ovlašteni AK instruktor, gospodin Tomislav Stipanović, koji će prezentirati primjenu novih akrilnih AK proizvoda treće generacije za bojanje i završni weathering.

U sklopu ove akademije, prijavljeni polaznici moći će prisustvovati ispitnom zadatku za AK ovlaštene maketarske suce, koji će upravo za tu priliku završavati svoje radove prema unaprijed pripremljenim tematskim cjelinama iste.

U nadi za što boljom realizacijom prvoga izdanja ovoga projekta, kao i njegovim skorašnjim nastavkom u sklopu ovogodišnjeg 17. Zagrebačkog maketarskog kupa CRNA KRALJICA, puno pozdrava i završenih maketa sa AK proizvodima, žele;

HUVM, IPMS Croatia, HZTK, Carta Magica d.o.o. & AK Interactive

We are very honored and pleased to announce the launch of a new model project “AK-ademy project” which was created on the initiative of the Croatian Association of Military Miniaturists (HUVM) IPMS Croatia and the Croatian Association of Technical Culture (HZTK), supported by Carta Magica d.o.o. and sponsored by AK Interactive from the Kingdom of Spain.

The new internationally recognized project will hold its first edition as part of the HUVM club premises, at Isce 15, 10000 Zagreb, from 27 to 29 May 2022.

The project content of the academy will be led by a certified AK instructor, Mr. Tomislav Stipanović, who will present the application of new acrylic AK products of the third generation for painting and final weathering.

As part of this academy, registered participants will be able to attend the exam task for AK authorized model judges, who will finish their work on this occasion according to pre-prepared thematic units of the same.

Hoping for the best possible realization of the first edition of this project, as well as its recent continuation as part of this year’s 17th Zagreb scale model cup BLACK QUEEN, many greetings and completed models with AK products, jelly;

HUVM, IPMS Croatia, HZTK, Carta Magica d.o.o. & AK Interactive