Mosonshow, natjecanje koje uspješno probija iz godine u godinu sve moguće brojčane granice.

Premašene brojke zabilježene su po broju prijavljenih maketarskih radova kojih je ove godine bilo preko 3000 komada, zatim po broju klubova izlagača kojih je ove godine bilo preko 130, te broju trgovaca koji su premašili 156 štandova. Uz navedene brojke sudionika i natjecatelja pozamašna je ovogodišnja brojka posjetitelja manifestacije kojih je zabilježeno isto tako preko 3000.

Dio cjelokupne manifestacije bio je i naš klub koji ovo natjecanje stavlja na listi svojih prioriteta u obveznih pet događanja naših programskih obveza.

Posjetom i obilaskom ovogodišnjih maketarskih radionica, članovi našega kluba dobili su potvrdu dolaska nekoliko novih maketarskih imena koja će u sklopu XIV. Zagrebačkog maketarskog kupa CRNA KRALJICA 2019. prezentirati svoje nove maketarske tehnike, te uporabu novih alata i pratećih materijala.

Uz obilazak maketarskih radionica obvezni dio promocije našega kupa članovi kluba odrade na izložbeno prodajnim štandovima raznih proizvođača i trgovaca koji isto tako kroz svoj sustav najava i raznih objava vrše jako veliku promociju maketarskih manifestacija. Uz promociju klupskih djelatnosti i Zagrebačkog maketarskog kupa CRNA KRALJICA….

posebni dio ovoga događanja je maketarsko natjecanje u sklopu kojega su aktivno sudjelovali i naši članovi kluba sa više desetaka radova….

Nakon odrađenog suđenja i ocjenjivanja preko 3000 radova posebno su nas razveselili postignuti rezultati dvojice naših članova koji su u klasi MASTER osvojili dvije srebrne medalje, čime smo potvrdili kvalitetu kako rada samih članova tako i naših maketarskih škola koje utječu na rad spomenutih.