Po prvi puta odazvali smo se pozivu KŽMZ, da zajedno sa njima izložimo svoje radove u sklopu X. Susreta u prostoru ZZTK-e. Tema Susreta bila je “Amerika i 150 godina željeznica u Hrvatskoj”.

vlakići

Zahvaljujemo na ugodnom druženju i vidimo se slijedeći put!

vlakići

vlakići