Vođeni novim naputkom uprave kluba uključivo poštivanje odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite i propisanih mjera, HUVM je nastavio svoj redoviti rad no ovoga puta preko ZOOM aplikacije.

Nakon uspješno odrađena dva sastanka članovi kluba otvorili su raspravu o nekoliko tema koje bi mogle biti izvrsna sadržajna platforma novih klupskih GB-ova.

Završetkom rasprave odlučeno je da prva ovogodišnjeg tema klupskog GB-a bude Middle East (Bliski istok)….

koju su potvrdila trojica naših članova sve sukladno internim klupskim pravilima otvaranja novog klupskog GB-a, a koja glase;

  1. GB započinje kada temu istoga potvrde tri (3) ili više članova kluba / sudionika GB-a.
  2. U temi mogu isključivo sudjelovati radovi / makete vezane uz najavljenu temu.
  3. Sva maketarski dostupna mjerila mogu sudjelovati u istome GB-u.
  4. Ukoliko tema rada pojedinog člana/sudionika na bilo koji način vrijeđa vjersku, rasnu, spolnu ili bilo koju drugu pripadnost isti se trenutno isključuje iz daljnjeg sudjelovanja u GB-u.
  5. Završetak rada GB-a isključivo prema dogovoru sudionika.

Isto tako prilikom otvaranja ovoga GB-a, svi sudionici ograđuju se od bilo kakvih simpatiziranja ili propagiranja pojedinih režima u navedenim sukobima, već isključivo pristupaju istome sa tehničkih i maketarskih stajališta.

Nakon usklađivanja pravila i naravno nezaobilaznog pregleda internih maketarskih zaliha

članovi; Zond, Tasma i Stips službeno su potvrdili pokretanje GB-a…..

TEMA: GB Middle East

SUDIONICI: Zond, Tasma & Stips / za sada

MJERILO: 1/72 a možda i 1/35

KATEGORIJE: Samostalna vozila, Diorame

ROK TRAJANJA GB-a: 90 dana

Prijavljeni radovi……

GB Middle East by Tasma….

GB Middle East by Zond….

GB Middle East by Stips….

Više o napretku na navedenim radovima kao i mogućem uključivanju novih sudionika u ovaj GB uskoro možete pratiti na našoj klupskoj galeriji “Radovi u nastanku”.

HUVM team