Drugi ciklus AK projektnih radionica održan je u subotu 26. studenog 2022. godine, u sklopu koje su članovi kluba, ujedno i sudionici najavljenog „AK-ademy Autumn Challenge“ projekta, prezentirali dosadašnji maketarski rad.

Prema viđenom, u planu je izvedba više od 20 novih maketa, koje će popuniti sve najavljene kategorije skorašnjeg „AK-ademy Autumn Scale model cup“, a što nas posebno veseli.

Veći dio vremena, članovi kluba proveli su u proučavanju brojnih fotografija, pratećih „color profila“ i sastavnica koji se koriste u izradi maketarskih uradaka za ovaj projekt.

Isto tako, neki od članova posvetili su se dodatnom proučavanju zadatka „SUPER MASTER“ kategorije,

koja bi isto tako, mogla vrlo ugodno iznenaditi.

Završni dio radionica, proveden je u iznimno radnoj atmosferi zaključen sa fotografiranjem radova u tijeku izrade, koje ćemo uskoro objaviti.

Na kraju, još jednom podsjećamo sve zainteresirane za ovaj projekt, da se mogu prijaviti na sudjelovanje u istome kako u online formi tako i dolaskom uživo na „AK-ademy Autumn challenge Scale model cup“ u subotu, 10. prosinca 2022. godine koji će se održati u sklopu klupskih prostorija, na adresi Isce 15, Zagreb u trajanju od 10.00 do 15.00 sati.

Uz želju za što više složenih radova, te naravno dolaskom na AK-ademy druženje, primite srdačne pozdrave od članova HUVM i IPMS Croatia.

The second cycle of AK project workshops was held on Saturday, November 26, 2022, during which members of the club, also participants in the announced “AK-ademy Autumn Challenge” project, presented their previous modeling work.

According to what we have seen, the plan is to produce more than 20 new models, which will fill all the announced categories of the upcoming “AK-ademy Autumn Scale model cup”, which we are especially happy about.

The club members spent most of the time studying numerous photos, accompanying “color profiles” and components that are used in the creation of mock-ups for this project. Likewise, some of the members devoted themselves to additional study of the task of the “SUPER MASTER” category, which could also be a very pleasant surprise.

The final part of the workshops was conducted in an extremely working atmosphere, concluded with the photography of works in progress, which we will publish soon.

Finally, we remind everyone interested in this project once again that they can participate in it by registering in the online competition, but also by coming live to the “AK-ademy Autumn challenge Scale model cup” on Saturday, December 10, 2022, which will be held in within the club premises, at Isce 15, Zagreb, from 10:00 a.m. to 3:00 p.m.

With the desire for as many complex works as possible, and of course coming to the AK-ademy gathering, receive warm greetings from the members of HUVM and IPMS Croatia.