Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, smješten na adresi Radnička 20a, Novi Sad, u subotu 25. ožujka 2023. godine bio je domaćin IV. Maketarskog natjecanja „DUNAV 1255“ odrađenoga u organizaciji kolega maketara iz MK Novi Sad & IPMS Srbija.

Izvrsna promocija natjecanja uključivo dobar termin istoga, okupio je maketare iz čak sedam država sa više od 700 radova, što je uistinu impresivna brojka.

Navedenome natjecanju, na poziv domaćina, odazvali su se članovi HUVM & IPMS Croatia, uključivo najviše izaslanstvo Hrvatske zajednice tehničke kulture u sastavu; gosp. Damir Tomić, predsjednik zajednice, te gosp. Ivan Jurić, dopredsjednik zajednice.

Za ovogodišnji DUNAV kup u dogovoru sa domaćinima istoga, članovi HUVM & IPMS Croatia posebno su pripremili, te premijerno postavili dio novog izložbenog postava na temu SIG „From Middle East to Afghanistan“ koji je dio od dva cjelogodišnja SIG projekta provođena u zajedničkoj suradnji sa kolegama iz IPMS Mađarska.

Nakon postave više od 35 radova u izložbenom dijelu, te istog tolikoga broja natjecateljskih radova, članovi kluba otišli su na kratko razgledavanje grada u kojemu je većina istih boravila po prvi puta.

Završetkom obilaska grada, te naravno obvezne nabavke prepoznatljivih suvenira….

zasluženu pauzu odradili smo u sklopu restorana „Lazin Salaš“ gdje smo uz kušanje fantastične ponude domaćih delicija proveli vrlo ugodo vrijeme u slušanju žive glazbe.

Ugodnu atmosferu i druženje u „Lazinom Salašu“ morali smo prekinuti odlaskom na svečano proglašenje pobjednika natjecanja gdje su naši članovi osvojili 9 medalja, 15 posebnih nagrada i „The best of show“ za najbolji rad natjecanja.

Uz čestitke našim osvajačima nagrada (Nikoli, Branetu, Kovi, Alfu, Tasmi i Stipsu) koristimo priliku i još jednom ovi putem čestitamo i svim ostalim dobitnicima medalja i nagrada koji su uistinu bili najbolji od najboljih s obzirom na konkurenciju, broj i kvalitetu ovogodišnjih radova.

Isto tako, čestitamo još jednom i organizatorima na izvrsno pripremljenom i nadasve odlično odrađenoj manifestaciji na kojoj se vidimo i sljedeće godine.

Nakon preuzimanja radova, te pozdrava s domaćinima kupa, ekipa HUVM & IPMS Croatia uputila se put Vukovara….

gdje smo u zajedničkom društvu sa predstavnicima HZTK proslavili prvo ovogodišnje maketarsko događanje okrunjeno sa velikim brojem medalja i posebnih nagrada, te posebnom zahvalom organizatora za sudjelovanje i doprinos zajedničkoj međunarodnoj suradnji na polju tehničke kulture i njene djelatnosti maketarstva.

 

The Provincial Institute for Nature Protection, located at Radnička 20a, Novi Sad, hosted on Saturday, March 25, 2023. the IV. scale model cup “DUNAV 1255” organized by fellow modelers from MK Novi Sad & IPMS Serbia.

Excellent promotion of the competition, including a good timing of the same, brought together model makers from as many as seven countries with more than 700 works, which is a truly impressive number.

At the invitation of the host, members of HUVM & IPMS Croatia responded to the said competition, including the highest delegation of the Croatian Community of Technical Culture in the composition; Mr. Damir Tomić, president of the community, and Mr. Ivan Jurić, vice president of the community.

For this year’s DUNAV Cup, in agreement with the hosts of the same, the members of HUVM & IPMS Croatia specially prepared and premiered a part of the new exhibition on the theme of SIG “From Middle East to Afghanistan”, which is part of two year-long SIG projects carried out in joint cooperation with colleagues from IPMS Hungary.

After displaying more than 35 works in the exhibition section, and the same number of competition works, the club members went for a short tour of the city where most of them were staying for the first time.

At the end of the tour of the city, and of course the obligatory acquisition of recognizable souvenirs….

we took a well-deserved break in the “Lazin Salaš” restaurant, where we tasted a fantastic range of local delicacies and spent a very pleasant time listening to live music.

We had to end the pleasant atmosphere and socializing in “Lazin Salaš” by going to the official announcement of the winners of the competition, where our members won 9 medals, 15 special awards and “The best of show” for the best work of the competition.

With congratulations to our award winners (Nikola, Brane, Kova, Alf, Tasma and Stips), we take the opportunity to once again congratulate all other winners of medals and awards who were truly the best of the best considering the competition, number and quality of this year’s works . Likewise, we congratulate the organizers for the excellently prepared and above all excellently executed event, where we will see you next year.

After taking over the works and greeting the hosts of the cup, the HUVM & IPMS Croatia team headed to Vukovar….

where together with the representatives of the HZTK, we celebrated the first scale model event of the year, crowned with a large number of medals and special prizes, as well as a special thank you from the organizers, for our participation and contribution to joint international cooperation in the field of technical culture and its modeling activity.