Redakcija HRT-a u pripremi jedne od svojih emisija u kojoj će govoriti o „Oklopnim vlakovima u vrijeme Oktobarske revolucije“, na preporuku naših kolega iz KŽMZ-a odlučila je posjetiti naš klub u svrhu prikupljanja potrebnih materijala na spomenutu temu.

U pripremnim razgovorima koje smo vodili sa novinarkom gđom. Ksenijom Foretić, u svrhu prikupljanja i pripreme potrebnih materijala za spomenutu temu, objasnili smo ukratko da „Oklopni vlakovi iz razdoblja Oktobarske revolucije“ nisu maketarski interesantna tema a sve zbog pomanjkanja i nedostatka maketa iz tog vremenskog razdoblja.

No tema „Oklopni vlakovi“ međuratnog razdoblja pa sve do razdoblja kraja II. svjetskog rata su nešto na što bi mogli pozitivno odgovoriti. Nakon kraćih dogovora i stavljanja naglaska na „Ruske oklopne vlakove“ članovi HUVM-a krenuli su u brzinsku pripremu teme.

Rok od 5 radnih dana, koliko smo dobili za pripremu i prezentaciju svojih radova na temu „Oklopnih vlakova“, članovi HUVM-a vrlo su ozbiljno shvatili te su prionuli radu.

Nakon nekoliko desetaka izmijenjenih poruka te brzom komunikacijom putem klupskog foruma, članovi kluba prikupili su na zadanu temu nekoliko desetaka raznih pružnih vozila i oklopnih vagona i to u sva tri najatraktivnija mjerila. Kako bi zadatak bio izveden, primijenili smo instrument klupskog grupnog rada ili popularnije nazvanog klupskog GB-a  u koje su uskočili Kova, Niko i Stips sa sljedećim maketama…..

Kako su oklopni vlakovi dio željeznice, naši voditelji odlučili su sa najmlađim članovima uz pomoć Nikole, voditelja naše željezničke grupe, dovršiti jedan od željezničkih modula u H0 mjerilu. Upravo takvi moduli su temelj željezničkog modelarstva i služe, osim za prezentaciju pružnih vozila i za vožnju vlakova u kojoj mnogi od nas s vremena na vrijeme iznimno uživaju.

Završnim pripremama i dovršavanjem željezničkog modula, slaganjem maketa na temu pružnih vozila i oklopnih vlakova te naravno složenim maketama oklopnih vlakova…

u petak 24.11.2017.,ekipa HUVM-a spremno je dočekala ekipu HRT-a u sastavu gđa. Ksenija Foretić novinar i gosp. Miran Krčadinac, snimatelj…

Obilaskom kluba, upoznavanjem ekipe HRT-a sa našim klubom, načinom rada članova i juniora, postignutim rezultatima i osvojenim nagradama te naravno obilaskom i prezentacijom naše klupske vitrine koju krasi stotinjak najboljih klupskih radova, započeli smo sa snimanjem potrebnog materijala na zadanu temu. Uz objašnjavanje tehničkih predispozicija oklopnih vagona i vlakova te naravno njihove osnovne borbene svrhe morali smo odgovoriti i na nebrojena „maketarska“ pitanja za koje se ekipa HRT-a uistinu dobro pripremila…

Nakon punih dva sata snimanja i prikupljanja potrebnog materijala, pojedinačnih razgovora sa članovima kluba, ekipa HRT-a zahvalila se je na pripremljenoj prezentaciji uz obećanje skorog ponovnog susreta i snimanja emisije o HUVM-u a što nas je posebno i nadasve vrlo ugodno iznenadilo.

Kompletan materijal kao i emisiju u kojoj će biti prikazani naši radovi objaviti ćemo nakon prikazivanja na HRT-u ovdje na našim stranicama.

Više o samim maketama našega GB-a možete vidjeti u klupskim projektima u temi GB “Oklopni vlakovi” by HUVM….

http://www.huvm.hr/24-11-2017-gb-oklopni-vlakovi-by-huvm/

Ovim putem članovi HUVM-a najljubaznije se zahvaljuju HRT-u koja je prepoznala našu priču i odlučila istu ispričati putem javnog medija cjelokupnoj Hrvatskoj javnosti.