U petak 23.travnja 2021. godine u sklopu klupskih prostorija HUVM-a održana je prezentacija projekta „Fieseler 167 A-0“ u organizaciji njegovog pokretača, gosp. Hrvoja Grgića, člana speleološkog odsjeka HPD Željezničar.

Spomenuti projekt pokrenut je u cilju spašavanja pronađenih dijelova zrakoplova tipa Fieseler 167 A-0 srušenog na području Dinare tijekom Drugoga svjetskog rata, u kojega je do sada uključen veliki broj institucija, klubova, udruga kao i pojedinaca ljubitelja zrakoplovstva i tehnike.

Na poziv organizatora, naša udruga ovome projektu priključila se zajedno u partnerstvu sa Hrvatskom zajednicom tehničke kulture i to u vidu praćenja projekta kroz tehničku kulturu odnosno izradu maketa spomenutog zrakoplova u raznim mjerilima, te praćenja projektnog sadržaja kroz naše službene stranice i društvene mreže na kojima sudjelujemo.

U sklopu predavanja, gosp. Grgić upoznao nas je sa cjelokupnom pričom vezanom uz zrakoplov Fieseler 167 A-0 odnosno tijek njegovog nastanka, namjene, prenamjene, te službovanja na strani dviju sukobljenih strana na teritoriju NDH, uključivo njegovo obaranje, skrivanje i konačni pronalazak preostalih dijelova zrakoplova.

Osim povijesti zrakoplova, gosp. Grgić ukratko nas je upoznao i sa planom akcije spašavanja dijelova, restauracije istih te pripremom materijala i edukativno izložbenih aktivnosti.

Hrvatska udruga vojnih minijaturista u suradnji sa Hrvatskom zajednicom tehničke kulture kroz program Međunarodne maketarske akademije pripremiti će nekoliko maketarskih škola na temu izrade makete spomenutog zrakoplova uključivo pokaznog modela sa mogućnošću prikazivanja pronađenih i spašenim dijelovima spomenutog zrakoplova na Dinari.

Na kraju predavanja, uz kušanje tradicionalnih domaćih delicija iz kućne radinosti naših članova…..

dogovorena je skorašnji odlazak i posjeta napuštenom vojnom aerodromu Željava u pratnji i pod stručnim vodstvom našega gosta gosp. Hrvoja Grgića kojemu se još jednom i ovim putem zahvaljujemo za uključivanje u projekt Fieseler 167 A-0 te ponudu vođenja i stručnog vodstva Željavi o kojoj ćemo uskoro više u jednoj od narednih tema događanja.