Početak projekta „Suza za grad“ započeli smo posjetom Gradu Vukovaru dana 19. listopada 2021. godine, u sklopu koje smo odradili sastanak sa predstavnicima uprave grada i definirali detalje ovoga projekta kao i buduću postavu izložbe „Hrvatska vojska i policija u mjerilu – od Domovinskog rata do danas“ koja će gostovati upravo u Vukovaru od 08. – 25. studenog 2021. godine.

Datum ove posjete isto tako odradili smo na iznimno simboličan dan odnosno 30. obljetnicu humanitarnoga konvoja „Liječnici bez granica“ koji je nakon ulaska u grad i punih dvanaest sati izvlačenja iz Vukovara uspio spasiti 112 ranjenika.

Upravo spomenuta kolona, projektni je zadatak maketarskih radionica ovoga projekta koja nas je posebno nadahnula.

Osim navedenoga, članovi kluba odlučili su u sklopu ovoga projekta završiti neke od prije započetih radova na temu Domovinskog rata čime će se dodatno dopuniti izložbeni fundus maketarske izložbe „Hrvatska vojska i policija u mjerilu – od Domovinskog rata do danas“.

Vrijeme nakon radionica provedeno je u zajedničkom druženju i proslavi rođendana našega Blecka kojemu i ovim putem želimo sve najbolje….