os

Nakon punih 7.godina evo nas ponovo u Slavoniji, na desnoj obali Drave u Osijeku. Maketarsko natjecanje održava se u sklopu Osijek Air Show-a, kojeg smo također obišli.

Prvo prijave:

ososPostavljena je i izložba kluba kolekcionara Autići iz Osijeka:

ososososososDečki iz Cerića:

osPostavljena je i radionica izrada maketa u izvedbi 3 mušketira:

os

osKratko smo obišli i grad, ispred crkve sv.Petra i Pavla:

osNa Dravi:

osNa kavi, s pogledom na gradski tramvaj:

osAir Show:

osososososUkupno osvojenih 36 medalja, čestitke!

os