Članovi HUVM & IPMS Croatia, tijekom 2022. godine, u sklopu 6 programskih cjelina uspješno su odradili; 6 maketarskih radionica, 5 međunarodnih AK-ademy projekata, 7 maketarskih natjecanja, 4 tehnička projekta, te organizirali postavu maketarske izložbe „Hrvatska vojska i policija u mjerilu – od Domovinskog rata do danas“ u prostorijama Policijske akademije Zagreb i Zavičajnom muzeju Ozalj.

Uz 67 osvojenih medalja, te 7 posebnih nagrada od kojih nam je posebno draga ona dobivena u sklopu V. PSMK kupa u Budimpešti za najbolju prezentaciju kluba i njegovih projekata, posebno bi izdvojili Državnu godišnju nagradu „Faust Vrančić“ naše članice Martine, dobivene za izniman doprinos u vidu međunarodne promocije maketarstva i tehničke kulture uopće, na što smo svi iznimno ponosni.

A kako je to sve išlo tijekom 2022. godine možemo se kronološki prisjetiti…..

The members of HUVM & IPMS Croatia, during 2022, as part of 6 program units, successfully completed; 6 modeling workshops, 5 international AK-ademy projects, 7 modeling competitions, 4 technical projects, and organized the layout of the model exhibition “Croatian army and police in scale – from the Homeland War to today” in the premises of the Zagreb Police Academy and the Ozalj Local Museum.

Along with 67 medals won, and 7 special awards, we are especially fond of the award from the 5th PSMK Cup in Budapest for the best club presentation. We would also like to single out the State Annual Award “Faust Vrančić” of our member Martina, received for her exceptional contribution in the form of international promotion of modeling and technical culture in general, of which we are all extremely proud.

And how it all went during 2022, we can recall chronologically…

29. siječnja 2022. – Maketarska radionica & MMA

26. veljače 2022. – SIG Afghanistan

04. – 05. ožujka 2022. – Praktične radionice No.1

25. – 26. ožujka 2022. – Praktične radionice No.2

14. travnja 2022. – Radionice izrade terena

23. – 24. travnja 2022. – 24. Mosonshow

25. travnja 2022. – Faust Vrančić

14. svibnja 2022. – 14. SVM Pivka

27. – 29. svibnja 2022. – AK-ademy project

04. lipnja 2022. – III. Fenix kup

10. – 11. lipnja 2022. – AK-ademy project promocija

18. lipnja 2022. – V. PSMK Budimpešta

21. lipnja 2022. – Tim za Tin

15. srpnja 2022. – AK-ademy Summer challenge

10. rujna 2022. – 18. Zagrebački maketarski kup CRNA KRALJICA

17. rujna 2022. – Wolfpack

01. listopada 2022. – XXXI. Susreti KŽMZ

05. – 21. listopada 2022. – Izložba „Hrvatska vojska i policija u mjerilu“ – Policijska akademija

13. – 15. listopada 2022. – 20. ARCA

01. studeni 2022. – AK-ademy Autumn challenge

12. studeni 2022. – AK-ademy Autumn challenge workshop No.1

25. – 26. studeni 2022. – 4. TEHNICOOLUM

26. studeni 2022. – AK-ademy Autumn challenge workshop No.2

06. prosinca 2022. – Izložba „Hrvatska vojska i policija u mjerilu“ – Zavičajni muzej Ozalj

10. prosinca 2022. – AK-ademy Scale Model Cup

Uz veliku zahvalu svim članovima HUVM-a & IPMS Croatia koji su svojim radom omogućili provedbu navedenih projekata, ali i svima Vama koji ste na bilo koji način podržali i sudjelovali u istima, želimo Sretan i blagoslovljen Božić, te  uspješnu 2023. godinu, uz želju za što više složenih maketa i zajedničkih trenutaka u nadolazećim projektima.

With a big thank you to all the members of HUVM & IPMS Croatia who made the implementation of the mentioned projects possible with their work, but also to all of you who supported and participated in them in any way, we wish you a Merry and blessed Christmas and a successful year 2023, with best wishes for as many complex models and shared moments as possible in upcoming projects.