Stoji grad (Vukovar)

Stoji grad
pod kišom čelika, ognja i smrti
gdje paklena sila
svoj zadnji ples vrti
stoji grad, stoji grad

Vječan k’o narod
ponosno stoji
i posljednje dane
dušmanu broji
Vukovar, Vukovar

Iz majčinog krika
sloboda se rađa
i uskoro bijela
zaplovit će lađa
do sunca

Iz krvi i bola
niknut će cvijeće
i nikada narod
zaboravit neće
Vukovar

Stoji grad

(Hrvoje Hegedušić)

DA SE NIKADA NE PONOVI ALI I NE ZABORAVI