miliOsim navedenih udruga koje su organizirale ovo druženje, na poziv domaćina i članovi HUVM-a imali su priliku predstaviti radove udruge. Ugodno prijepodne proveli smo družeči se sa posjetiteljima kojima smo rado prezentirali i objasnili izradu pojedinih maketa.

milimilimilimili