U sklopu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, od 14. – 16. listopada 2021. godine, održala se je 19. međunarodna izložba inovacija ARCA 2021., koja je postala jedno od najznačajnijih svjetskih događanja u Republici Hrvatskoj, upisanih u kalendar Međunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora (IFIA).

Ove godine u sklopu navedenoga događanja nastupila je Hrvatska udruga vojnih minijaturista i to sa  novim maketarskim proizvodom „Nature in scale“ autora Tomislava Stipanovića.

Navedeni proizvod, prirodni je posip za izradu zemljanih terena na maketama i modelima u raznim mjerilima. Posip je izrađen od raznih vrsta zemlje, pjesaka i kamena, termički obrađenih te naknadno usitnjenih na potrebnu granulaciju za uporabu. Ova vrsta posipa odlikuje se prirodnim izgledom i bojama koje najkvalitetnije i najbolje mogu prikazati vrstu prirodnog zemljanog pokrova, za razliku od raznih umjetnih materijala ili boja koje se danas većinom koriste kao osnovni materijal za izradu maketa i modela terena.

Uz prezentaciju i promociju proizvoda, članovi HUVM-a uspješno su organizirali i nekoliko pokaznih maketarskih radionica na kojima su posjetitelji uz obvezno pridržavanja propisanih epidemioloških mjera, mogli vidjeti bazičnu izradu maketa, dodatnu doradu istih, te izradu osnovnog terena proizvodima „Nature in scale“.

Uz radionicu, članovi HUVM-a pripremili su oglednu vitrinu sa nekoliko desetaka radova koji su na najbolji način posvjedočili osnovnoj odlici proizvoda „Nature in scale“, a to je prirodni izgled okoliša (terena).

Brojni posjetitelji od kojih je najviše bilo djece i mladih koji su ove godine organizirano posjetili ovu uistinu veliku manifestaciju, najviše su nas razveselili i dali nadu da maketarstvo i maketarske tehnike ipak imaju svoju budućnost.

Zadnji dan ovogodišnje ARCE okrunili smo dobivanjem brončane medalje u kategoriji novih inovativnih proizvoda što nas je posebno razveselilo.

Posebno se zahvaljujemo i čestitamo našemu članu g. Tomislavu Stipanoviću, autoru proizvoda „Nature in scale“, koji je ovim rezultatom u svijetu tehničke kulture Republike Hrvatske ponovno istaknuo važnost maketarstva kao jedne od nezaobilaznih djelatnosti iste, a kojom se svi mi posebno ponosimo.

Ovim putem, još jednom zahvaljujemo se organizatorima na izvrsno pripremljenoj i nadasve odlično odrađenoj međunarodnoj manifestaciji, ali isto tako i svim članovima HUVM-a koji su podržali i pomogli u samostalnom nastupu naše udruge na ovoj međunarodnoj priredbi.