Svim članovima HUVM-a te njihovim prijateljima, veliko hvala na izvrsno odrađenoj 8.Crnoj kraljici!

Priprema dvorane:

ckckckIzlagači KŽMZ, AT Suvorov, HUKB Trolist i UMS Agram:

ckckckckKlubovi prijatelji SVM, ACME i IPMS Austrija:

ckckckOdaziv natjecatelja i posjetitelja:

ckckSvečano otvaranje:

– na mađarskom jeziku nam je pomogao gosp.Bela Csitei,

ck– predana maketa aviona “Fokker D.VII”, rad člana Maria Stipanovića, gosp.Damjanu Špremu,

ck– gđa.Ljerka Pašalić, predsjednica MO Gračani,

ck– gosp.Krešimir Kompesak, predsjednik Gradske četvrti Podsljeme,

ck– gosp.Jadranko Baturić, predsjednik ZZTK-e,

ck– gosp.Darinko Kosor, predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba, stalnog pokrovitelja “Crne kraljice”,

ckSvečanom otvaranju prisustvovali su i gosp.Ivan Jurić, zamjenik predsjednika ZZTK-e te gosp.Krešimir Supanc, ravnatelj OŠ Jure Kaštelana.

Dodjela nagrada:

ck

Svečana večera članova HUVM-a zajedno sa prijateljima:

ckckckUjedno smo proslavili i rođendan člana Predraga Vuglića!