Poštovani maketari i CK prijatelji !!!

Obavještavamo Vas da su od dana 12. kolovoza 2023. godine, otvorene Online prijave, čiji obrazac prijave možete naći na sljedećem linku;

https://crna-kraljica.com/online-prijava-crna-kraljica-2023/

Podsjećamo, da svoje radove možete prijaviti u 37 CK CLASSIC kategorija (4 DJEČJE, 4 JUNIORSKE i 29 SENIORSKIH) i 3 POSEBNE kategorije. Isto tako, od ove godine otvorili smo za sve natjecatelje mogućnost sudjelovanja u dodatnih 10 IPMS SIG kategorija (8 IPMS SIG kategorija i 2 IPMS SIG MASTER kategorije).

Nastavno na praćenje novih trendova u vidu ocjenjivanja i pratećeg nagrađivanja većeg broja kvalitetnih radova, od ove godine organizatori će osigurati veći broj odličja za 37 CK CLASSIC kategorija, dok će u POSEBNIM, IPMS SIG i IPMS MASTER kategorijama zadržati dosadašnji kriterij u kojemu će se ocijeniti 3 najbolja rada.

Svi detalji vezanih uz pravila natjecanja, kategorije istoga, kao i načine prijave, dostupni su na službenim stranicama natjecanja.

https://crna-kraljica.com/

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja i/ili nejasnoća u svezi navedenoga, slobodno se javite na mail organizatora: info@crna-kraljica.com gdje ćemo u najkraćem vremenu odgovoriti na Vaš upit.

U očekivanju Vašeg dolaska i naravno zajedničkog druženja, primite puno srdačnih pozdrava.

 

Dear modelers and CK friends !!!

We inform you that from August 12, 2023, online applications are open, which you can find at the following link;

https://crna-kraljica.com/online-prijava-crna-kraljica-2023/

We remind you that you can submit your works in 37 CK CLASSIC categories (4 CHILDREN, 4 JUNIOR and 29 SENIOR) and 3 SPECIAL CATEGORIES. Likewise, starting this year, we have opened for all competitors the possibility of participating in an additional 10 IPMS SIG categories (8 IPMS SIG categories and 2 IPMS SIG MASTER categories).

Continuing to monitor new trends in the form of evaluation and subsequent awarding of a greater number of quality works, from this year the organizers will provide a greater number of awards for 37 CK CLASSIC categories, while in the SPECIAL, IPMS SIG and IPMS MASTER categories they will retain the previous criteria in which they will be evaluated 3 best works.

All details related to the rules of the competition, categories of the same, as well as methods of application, are available on the official website of the competition.

https://crna-kraljica.com/?lang=en

If you have any additional questions and/or ambiguities regarding the above, feel free to contact the organizer’s email: info@crna-kraljica.com where we will answer your inquiry as soon as possible.

In anticipation of your arrival and, of course, socializing together, receive many warm greetings.