Tijekom cijeloga dana održavala se manifestacija obilježavanja 70. godišnjice DVD-a Gračani. U sklopu manifestacije održan je mimohod i svečano postrojavanje vatrogasaca VZGZ-a, te gostiju.

U sklopu programa održana je pokazna vježba više DVD-a sa vozilima i opremom za gašenje i spašavanje na objektu.

HUVM kao suorganizator upotpunio je manifestaciju sa izložbom maketa i modela vatrogasne tematike u prostoriji udruge i dvorani Pučke škole…

Na koncu službenog programa održana je svečana skupština na kojoj su podjeljena brojna priznanja i nagrade, a potom je uslijedio zabavni program sa vatrometom u ponoć.

dv

dv

dv

dv

dv

dv

dv

dv

dv

dv

dv

dv

dv

dv

dv

dv

dv

dv

dv