Nastavno na prve dvije akcije polovicom mjeseca travnja odrađen je i treći dio humanitarne akcije „Srcem za baniju“ u sklopu koje smo osigurali i dopremili našoj potrebitoj obitelji dva zamrzivača.

Ovim putem posebno se zahvaljujemo našim članovima Noni i Blacku kao i njihovim obiteljima za spomenutu donaciju.