Završnim pripremama prostora, te slaganjem radnih jedinica,

pokrenuli smo završni godišnji ciklus maketarskih radionica i to kroz novu jesensku platformu pod nazivom „AK-ademy Autumn challenge“.

Izvrsna suradnja organizatora (HUVM, IPMS Croatia i HZTK) sa AK Interactive, inače glavnim sponzorom ovoga projekta, te Carta Magica d.o.o., partnerom projekta, rezultirala je sa novim paketima promotivnih poklona, knjiga, maketa te maketarskog potrošnog materijala, na čemu im se još jednom zahvaljujemo.

Popunom „vitrina izazova“

uz dodatne najave projekta na društvenim mrežama, započeli smo sa odbrojavanjem posljednjih sati do prve jesenske radionice predviđene za subotu 12. studenog 2022. godine.

Okupljanjem članova kluba, uključivo postava materijala i opreme na radne jedinice,  započeli smo sa izradom brojnih maketarskih noviteta na zadane projektne teme.

Uz poznate SIG teme „From Middle East to Afghanistan“ te „Hungary ’44-’45“ dvije nove teme „Panzer I“ te „Tamiya 1/48“ dodatno su popunile radnu atmosferu, a posebno sa vanjskim članovima koji su se odlučili priključiti ovome izazovu.

Dio vremena u pauzi između dva kruga radionica, članovi kluba proveli su u vrlo aktivnoj raspravi oko mogućeg otvaranja dodatne „Super Master“ kategorije za najavljeni „AK-ademy Autumn challenge Scale model cup“ koja bi se bazirala kao „Izazov“ na 4 zadatka u izvan komfornoj zoni.

Nakon dosta smijeha i traženja kompliciranih zadataka, donijeta je odluka o pokretanju „Super Master“ kategorije o kojoj ćemo više napisati u sljedećoj objavi.

Zajedničkim fotografiranjem u jesenskim nijansama sa neizbježnim pogledom u budućnost,

krenuli smo sa drugim dijelom radionica u kojemu smo vrijeme posvetili izradi radova za Master kategoriju „Tamiya 1/48“.

Zajedničko druženje, završili smo tradicionalnim jesenskim delicijama tvrtke „Mali bećar“ koja nas je počastila nekim novim izazovima za nepce.

Do sljedećeg druženja, te naravno skorašnjeg „AK-ademy autumn challenge Scale model cup“, uz želju za što više složenih maketa, primite puno pozdrava od članova HUVM i IPMS Croatia.

 

With the final preparations of the space and the arrangement of the work units,

we launched the final annual cycle of modeling workshops through a new autumn platform called “AK-ademy Autumn challenge”.

The excellent cooperation of the organizers (HUVM, IPMS Croatia and HZTK) with AK Interactive, otherwise the main sponsor of this project, and Carta Magica d.o.o., project partner, resulted in new packages of promotional gifts, books, models and modeling consumables. Thanks again to our sponsors and project partners for their support.

By filling the “challenge showcase”

with additional project announcements on social networks, we started counting down the last hours until the first autumn workshop scheduled for Saturday, November 12, 2022.

By gathering the members of the club, including setting up the materials and equipment on the work units, we started with the creation of numerous models on the given project topics.

In addition to the well-known SIG topics “From Middle East to Afghanistan” and “Hungary ’44-’45”, two new topics “Panzer I” and “Tamiya 1/48” additionally filled the working atmosphere, especially with external members who decided to join to this challenge.

Part of the time in the break between the two rounds of workshops, the club members spent in a very active discussion about the possible opening of an additional “Super Master” category for the announced “AK-ademy Autumn challenge Scale model cup”, which would be based as a “Challenge” on 4 tasks in out of the comfort zone.

After a lot of laughing and looking for complicated tasks, the decision was made to launch the “Super Master” category, which we will write more about in the next post.

By taking photos together in the autumn colors, and with an inevitable look into the future,

we started the second part of the workshops in which we started with the execution of works for the Master category “Tamiya 1/48”.

The joint gathering ended with traditional autumn delicacies from the company “Mali Bećar”, which treated us to some new challenges for the palate.

Until the next meeting, and of course the upcoming “AK-ademy autumn challenge Scale model cup”, with the desire for as many complex models as possible, receive many greetings from the members of HUVM and IPMS Croatia.