Slijedom izvrsno odrađenog ljetnog pilot projekta „AK-ademy Summer challenge“, u sklopu kojega smo pokrenuli rad na jedinstvenoj tematskoj cjelini podijeljenoj u 4 različita zadatka, organizatori ovoga projekta (HUVM, IPMS Croatia, HZTK i AK Interactive), odlučili su se za nastavak istoga kroz novu, jesensku radnu platformu pod nazivom „AK-ademy Autumn challenge“.

Novitet ovoga izazova, mogućnost je izrade više različitih maketa podijeljenih u 5 maketarskih kategorija i to;

AK-ademy CLASSIC:

1. Panzer I – sva mjerila

2. Ostalo – apsolutno sve u svim mjerilima

AK-ademy SIG:

1. SIG „From Middle East to Afganistan“ – sva mjerila

2. SIG „Hungary ’44-’45“ – sva mjerila

AK-ademy MASTER:

1. Tamiya 1/48

Vrijeme trajanja projekta je od 10. studenog do 10. prosinca 2022. godine, u sklopu kojega ćemo organizirati dvije AK-ademy radionice (12. studenog i 26. studenog 2022. godine), te po prvi puta i „AK-ademy Autumn challenge Scale model cup“ planiran za 10. prosinca 2022. godine u klupskim prostorija HUVM, Isce 15, Zagreb.

Uz natjecanje „uživo“, organizirati ćemo i mogućnost Online sudjelovanja, i to na način da svi zainteresirani, pošalju do max. 5 fotografija svoga rada pod njegovim punim nazivom i kategorijom u kojoj žele sudjelovati na mail organizatora (huvm@huvm.hr) najkasnije do 05. prosinca 2022. godine.

Detaljnije informacije oko vremena održavanja radionica i pratećeg maketarskog kupa, kao i svih ostalih servisnih informacija moći ćete dobiti redovitim praćenjem klupske stranice (www.huvm.hr) te  FB grupa Hrvatske udruge vojnih minijaturista i IPMS Croatia.

Isto tako, posebno ćemo nagraditi sve one, koji će u navedenom vremenskom periodu započeti novi rad, čiji će tijek izrade redovito objavljivati na FB stranici Hrvatske udruge vojnih minijaturista.

Veselimo se Vašem uključivanju u projekt kao i redovitim WIP objavama !!!

Following the excellent summer pilot project “AK-ademy Summer challenge”, in which we started work on a unique thematic unit divided into 4 different tasks, the organizers of this project (HUVM, IPMS Croatia, HZTK and AK Interactive) decided to continue the same through the new autumn work platform called “AK-ademy Autumn challenge”.

The novelty of this challenge is the possibility of creating several different models divided into 5 modeling categories, namely;

AK-ademy Classic:

  1. Panzer I – all scales
  2. The rest – absolutely everything in all scales

AK-ademy SIG:

  1. SIG “From Middle East to Afghanistan” – all scales
  2. SIG “Hungary ’44-’45” – all scales

AK-ademy MASTER:

  1. Tamiya 1/48

The duration of the project is from November 10 to December 10, 2022, as part of which we will organize two AK-ademy workshops (November 12 and November 26, 2022), and for the first time the “AK-ademy Autumn challenge Scale model cup” planned for December 10, 2022 in the HUVM club premises at Isce 15, Zagreb.

In addition to the “live” competition, we will also organize the possibility of online participation, in such a way that all interested parties can send up to max. 5 photos of their work under its full name and the category in which they want to participate to the organizer’s email (huvm@huvm.hr) no later than December 5, 2022.

You can get more detailed information about the time of the workshops and the accompanying model cup, as well as all other service information, by regularly following the club website (www.huvm.hr) and the FB group of the Croatian Association of Military Miniaturists and IPMS Croatia.

Likewise, we will specially reward all those who will start a new work in the specified time period, the progress of which will be published regularly on the FB page of the Croatian Association of Military Miniaturists.

We look forward to your involvement in the project as well as regular WIP announcements!!!