Tradicionalno adventsko okupljanje članova HUVM-a & IPMS Croatia, održano je 08. i 09. prosinca 2023. godine u sklopu XII. Otvorenih dana udruge u prostoru Pučke škole, na adresi Isce 15, Zagreb.

Glavna programska aktivnost ovogodišnjih Otvorenih dana bila je postava izložbe SIG „From Middle east to Afghanistan“ sa naglaskom na specijalnu temu „The Lebanese civil war“ koju smo izrađivali tijekom cijele 2023. godine.

Nakon obveznog uređenja prostora i prilagodbe istoga adventskom ugođaju,

članovi kluba prionuli su slaganju glavnog izložbenog stola koji nas je svojim konačnim izgledom ugodno iznenadio.

Prve programske aktivnosti uspješno smo odradili tijekom petka 08. prosinca 2023. godine kada je naš izložbeni postav posjetio iznimno veliki broj djece i mladih u pratnji svojih profesora i ravnatelja g. Dalibora Dedića prof., kojemu se još jednom i ovim putem zahvaljujemo za pomoć u organizaciji i provedbi ove posjete.

Nakon kraćih predavanja na temu i zajedničkog obilaska izložbenih stolova,

posjetitelji su iskoristili vrijeme te su u sklopu klupskog prostora pogledali i izložbu „Hrvatska vojska i policija od Domovinskog rata do danas“ koja je inače dio stalnog postava klupske vitrine.

Nakon kraće okrijepe i vrlo ugodnog razgovora odradili smo zajedničko fotografiranje čime smo završili prvi dan.

Subota 09. prosinca 2023. godine započela je tradicionalnim okupljanjem članova kluba i dragih nam gostiju iz Budimpešte koji su posebno izdvojili svoje vrijeme za posjetu ovome događanju.

 

Dolaskom g. Darija Špelića poznatog povjesničara i urednika popularne radio emisije „Povijest četvrtkom“ započeli smo službeni dio programskih aktivnosti drugoga dana događanja i to predavanjem na temu „Bliskoistočni sukobi“ s naglaskom na „Građanski rat u Libanonu“.

Završetkom nadasve vrlo interesantnog predavanja koje je izazvalo fantastičnu raspravu i stručne odgovore na postavljena pitanja, članovi SIG MEA grupe uručili su posebnu zahvalu g. Dariju Špeliću

koji je iskazao veliki interes i zanimanje za ovaj projekt, ali i daljnju moguću suradnju u istome.

Vrijeme do tradicionalnog „Božićnog domjenka“ u organizaciji kuće Puntijar, članovi kluba i gosti proveli su u razgledavanju izložbenog postava koje su nadasve pozitivno komentirali.

Zajedničkim druženjem uz izvrsne domaće delicije, te razgovorom o budućim projektnim zadacima dočekali smo kraj drugoga dana koji će nam zasigurno ostati u lijepom pamćenju.

 

The traditional Advent gathering of HUVM & IPMS Croatia members was held on December 8 and 9, 2023 as part of the XII. Open days of the association in the premises of the „Pučka škola“, at the address Isce 15, Zagreb.

The main program activity of this year’s Open Days was the setting up of the SIG exhibition “From Middle east to Afghanistan” with an emphasis on the special topic “The Lebanese civil war”, which we have been working on throughout 2023.

After the obligatory decoration of the space and adaptation of the same to the Advent atmosphere, the club members began to arrange the main exhibition table, which pleasantly surprised us with its final appearance.

We successfully completed the first program activities on Friday, December 8, 2023, when an extremely large number of children and young people, accompanied by their professors and director Mr. Dalibor Dedić, prof., visited our exhibition. organization and implementation of this visit.

After short lectures on the topic and a joint tour of the exhibition tables, the visitors took advantage of the time and viewed the exhibition “Croatian Army and Police from the Homeland War to Today” in the club area, which is part of the club’s permanent display.

After a short refreshment and a very pleasant conversation, we did a joint photo shoot, which ended the first day.

Saturday, December 9, 2023, began with a traditional gathering of club members and our dear guests from Budapest, who specially set aside their time to visit this event.

With the arrival of Mr. Darijo Špelić, a well-known historian and editor of the popular radio show “History on Thursday”, we started the official part of the program activities on the second day of the event with a lecture on “Middle Eastern conflicts” with an emphasis on “Civil War in Lebanon”.

At the end of the very interesting lecture, which provoked a fantastic discussion and professional answers to the questions, the members of the SIG MEA group gave a special thank you to Mr. Dario Špelić, who expressed great interest and interest in this project, as well as further possible cooperation in the same.

The time leading up to the traditional “Christmas party” organized by the Puntijar house, club members and guests spent viewing the exhibition display, which they commented on mostly positively.

We met the end of the second day, which will surely remain in our fond memories, by socializing with excellent local delicacies and talking about future project tasks.