Poštovani maketari i CK prijatelji !!!


Nakon dva „Specijalna izdanja“ Zagrebačkog maketarskog kupa CRNA KRALJICA, koji je bez obzira na ograničeno održavanje uspio sačuvati svoj slijed i tradiciju, odlučili smo ove godine isti vratiti na scenu u  punom profilu, što nas kao organizatore posebno veseli.

Prva etapa navedenoga povratak je na staru lokaciju velike sportske dvorane OŠ Kajzerica koja nam je ponovno ukazala svoje povjerenje i na čemu smo posebno zahvalni upravi i djelatnicima škole.

Brojne najave natjecatelja, izlagača i trgovaca, koji šalju upite već puna dva mjeseca, isto tako daju nam posebni vjetar u leđa, na čemu se svima skupa najljubaznije zahvaljujemo.

Upravo stoga, slijedom tradicije, od 01. kolovoza započinjemo sa redovitim servisnim informacija u kojima ćemo Vas redovito obavještavati o natjecateljskim kategorijama, načinima prijave radova, najavljenim trgovinama, izlagačima, maketarskim radionicama i sl.

Slijedom navedenoga, podsjećamo Vas da sve navedene informacije možete pronaći na službenim stranicama CRNE KRALJICE koje će se redovito obnavljati i služiti Vam kao informacijski pult.

https://crna-kraljica.com/

U sljedećim danima isto tako planiramo otvoriti ONLINE prijave putem kojih ćete moći prijaviti svoje radove u;

  • 37 CK klasik kategorija (4 DJEČJIH, 4 JUNIORSKIH i 29 SENIORSKIH)
  • 3 Posebne kategorije

i po novome, za članove IPMS klubova;

  • 8 SIG MASTER KATEGORIJA

Svi detalji i pravila vezana uz prijave, već su dostupna na službenim CK stranicama….

https://crna-kraljica.com/pravila-i-uvjeti-natjecanja/

Od danas, otvorene su prijave za sve ostale oblike sudjelovanja na ovogodišnjoj CK, kao što su; buvljak, trgovina, klupsko izlaganje, radionice i sl., koje možete uputiti na mail organizatora;

info@crna-kraljica.com

Klupsko izlaganje, od ove godine, isto tako posebno će se ocjenjivati te će se među inima odabirati najbolji radovi pojedinca koji će biti posebno nagrađeni.

U sljedećim danima očekujte nove servisne informacije kao i prateća obrazloženja istih.

U očekivanju Vašeg dolaska i naravno zajedničkog druženja, primite puno srdačnih pozdrava.

Dear modellers and CK friends!!!

 

After two “Special Editions” of the Zagreb Modeling Cup CRANA KRALJICA, which managed to preserve its sequence and tradition despite the limited holding, we decided to bring it back to the scene in full profile this year, which makes us especially happy as organizers.

The first stage of the aforementioned is the return to the old location of the large sports hall of Kajzerica Primary School, which once again showed its trust in us and for which we are especially grateful to the administration and school staff.

Numerous announcements from competitors, exhibitors and retailers, who have been sending inquiries for two full months, also give us a special wind at our backs, for which we would like to thank everyone.

Precisely for this reason, and in accordance with tradition, from August 1 we will start with regular service information in which we will regularly inform you about competition categories, methods of submitting works, announced stores, exhibitors, modeling workshops, etc.

Following the above, we remind you that you will be able to find all the above information on the official pages of CRANA KRALJICA, which will be updated regularly and serve as an information desk.

https://crna-kraljica.com/?lang=en

In the following days, we also plan to open ONLINE applications through which you will be able to submit your works in;

  • 37 CK classic categories (4 CHILDREN’S, 4 JUNIOR’S and 29 SENIOR’S)
  • 3 Special categories

and, newly, for members of IPMS clubs;

  • 8 SIG MASTER CATEGORIES.

All details and rules related to applications are already available on the official CK website…..

https://crna-kraljica.com/competition-rules-and-conditions/?lang=en

As of today, applications are open for all other forms of participation at this year’s CK, such as; flea market, shop, club exhibition, workshops, etc., which you can send to the organizer’s email;

info@crna-kraljica.com

From this year, the club presentation will also be evaluated separately, and the best individual works will be selected among the others, which will be specially rewarded.

In the following days, expect new service information as well as accompanying explanations.

In anticipation of your arrival and, of course, socializing together, receive many warm greetings.