Povodom obilježavanja dana Hrvatskih željeznica (05.10.) u organizaciji Kluba željezničkih maketara Zagreb, postavljena je izložba “Željeznički maketari u poštanskom vagonu” na VI.peronu Glavnog kolodvora u Zagrebu.

vlakići

Preko mostova i cesta, kroz tunele i gradove, minijaturne lokomotive i vagoni kretali su se modulima postavljenim u pravom starinskom vagonu.

Vlakići

vlakići

vlakići